EMMA WIESNER

Europaparlamentariker, Centerpartiet

Centerpartiet gör Europa grönare. Genom att vara den tydligaste rösten för klimatet, skogen, djurvälfärden, jordbruket, miljö, och energin skapar vi stor skillnad på riktigt!

 

Jag är en beslutsam och engagerad ingenjör med fötterna på jorden och skit under naglarna. Jag klev in i Centerpartiet för 17 år sedan, för att göra Europa grönare – jag söker erat förtroende för att fortsätta den resan!

POLITIK FÖR ETT GRÖNARE OCH FRIARE EUROPA

FRI

från fossila bränslen

EU är en klimatunion. Centerpartiet måste växla upp klimatpolitiken inom tre avgörande områden: minska utsläppen, öka upptaget av koldioxid och förändra energisystemet. Bara så kan vi skapa ett grönare Europa!

FRIARE

människor & företag

EU är en frihetsunion. Centerpartiet måste värna ett EU som gör vardagen enkel för alla européer och företag som verkar här. Det ska vara enkelt att resa, arbeta, älska, handla, vara klimatsmart och att driva företag - så får vi friare människor och företag!

  FRIAST

i världen 

EU är en demokratiunion. EU är och ska vara den friaste regionen i världen. Ett samarbete för liberala demokratier som står upp för mänskliga rättigheter och som värnar individens frihet. EU som fredsprojekt är och ska vara unionens kärna!

COP 28 I DUBAI

Klimattoppmötet COP28 är jag en del av EU:s förhandlingsdelegation. 


Under klimattoppmötena (COP) förhandlas de globala klimatåtagandena. Centerpartiets prioriterade frågor kommer vara att teknik för upptag av koldioxid och kolsänkor ska prioriteras högre globalt, att subventioner till fossil energi måste upphöra samt att ländernas klimatåtaganden möter Parisavtalet!


Inför förhandlingarna finns många frågetecken och utmaningar, men en sak är glasklar, en nyckel till att få stopp på klimatförändringarna är att drastiskt minska utsläppen. Och för att uppnå detta mål måste vi få till en global prissättning av utsläppen.


Läs mer om mitt uppdrag här!

Vill du veta mer om Emma? Kika här!

unsplash